Aanvullende stagebonus wordt verdergezet en tijdelijk verruimd

De Vlaamse Regering heeft beslist om de relancemaatregel ‘aanvullende stagebonus’ verder te zetten en tijdelijk te verruimen naar de ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden aan leerlingen in alternerende opleiding die wegens hun leeftijd niet in aanmerking komen voor de reguliere stagebonus. De verruimde stagebonus van 500 euro wordt toegekend tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2023.

Meer info

Meer nieuws

Richtlijnen

Premie kwalificerend werkplekleren

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli 2023 het besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en