Aanvullende stagebonus wordt verdergezet en tijdelijk verruimd

De Vlaamse Regering heeft beslist om de relancemaatregel ‘aanvullende stagebonus’ verder te zetten en tijdelijk te verruimen naar de ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden aan leerlingen in alternerende opleiding die wegens hun leeftijd niet in aanmerking komen voor de reguliere stagebonus. De verruimde stagebonus van 500 euro wordt toegekend tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2023.

Meer info

Meer nieuws