“Bedrijven investeren echt veel tijd en energie in ons en daar leer je heel veel van”

Iben en Stan volgen beiden de studierichting Mechanische Vormgevingstechnieken aan het VTI in Tielt. Een deel van hun leertijd brengen ze door op de werkvloer bij Mitsubishi Chemical Advanced Materials. We vroegen naar hun ervaringen met duo-leren en de troeven van het leertraject.

Waarom hebben jullie voor Mechanische Vormgevingstechnieken gekozen?

Iben: “Ik ben overgestapt van elektromechanica naar Mechanische Vormgevingstechnieken omdat ik me nog meer wou toeleggen op het praktische en niet zozeer op het theoretische. Ik vond het aangenaam om bijvoorbeeld meteen te beginnen lassen. Ik hou minder van het extreem fijne werk en wil mijn handen best wel eens vuilmaken.”

Stan: “Voor mij is dat grotendeels om dezelfde reden. Ik ben pas in het vijfde jaar in deze richting beland, maar ik wou heel graag meer de praktische kant zien.”

Kunnen jullie eens toelichten wat duo-leren precies inhoudt?

Stan: “Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat je meteen na de theorie de praktijk ziet in de bedrijven zelf. Dat heeft een grote meerwaarde omdat je concreet ziet waarmee je bezig bent en je het ook veel beter begrijpt. De volledige klas doet zelfs hun eindejaarstage in een bedrijf waar we mee samenwerken. In ons geval is dit Mitsubishi Chemical Advanced Materials.”

Iben: “Daarnaast onthoud je ook alles veel beter en heb je meteen meer contact met enkele echte specialisten ter zake. Zij kunnen hun techniek en producten toch wel als de beste verkopen.”

Leren zij ook bij van jullie, denk je?

Iben: “Ik denk wel dat we soms eens vragen stellen die hen ook uitdagen. Als ze soms eens wat langer moeten nadenken, worden ze volgens mij ook wel gestimuleerd om eens anders te denken.”

Wat zijn dan de grootste verschillen met het gewoon onderwijs?

Iben: “Je leert alles zoveel sneller van a tot z. Zo leren wij bijvoorbeeld een volledige machine instellen, leren we ermee werken, leren we de juiste parameters bepalen… Het is echt zelfontdekkend leren en dat maakt het heel interessant.”

Stan: “In vele praktijklessen toont men je alles voor en moeten wij gewoon nadoen. Hier mogen we nog meer nadenken en onze eigen input geven.”

Wat zijn de grootste voordelen dat het duo-leren georganiseerd wordt door een cluster van bedrijven en met wie werken jullie allemaal samen?

Iben: “We werken samen met Vulkoprin, Mitsubishi Chemical Advanced Materials (het vroegere Quadrant) Injextru, VR-plastics, New Eurac, Excolon en Vitalo. Het grote voordeel is dat we allerlei processen zoals vacuümvormen, spuitgieten en extrusie zien en dus een pak meer in kortere tijd.”

Stan: “Ja, in school is dat toch veel beperkter. De stad Tielt is dus duidelijk wel een meerwaarde, we hebben hier zoveel grote bedrijven met zoveel grote machines waarvan we in school maar kunnen dromen om daarmee te kunnen werken.”

Is er nog iets dat jullie graag zelf nog willen toevoegen of zeggen?

Iben: “Wel, in het vierde jaar waren we een beetje bang om met duo-leren te starten omdat we dachten dat er te veel focus zou zijn op de kunststoffen en wij werken nu eenmaal graag met metaal. Die angst bleek achteraf onterecht.”

Stan: “In het zesde jaar bijvoorbeeld zie je zoveel over de productie dat het echt interessant wordt en het allemaal de moeite loont.”

Iben: “Ja, we zien de machines, de matrijzen, de praktijk. Nu zien we allerlei dingen die we in het gewone onderwijs nooit te zien krijgen. Ervaren medewerkers geven ons op een heel korte tijd uitleg over de verschillende machines.”

Stan: “We krijgen ook veel meer vrijheid, alsook unieke kansen. De bedrijven investeren echt veel tijd en energie in ons en daar leer je heel veel van.”

Meer nieuws

Richtlijnen

Premie kwalificerend werkplekleren

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli 2023 het besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en