Chemiesector pioniert met duaal leren

essenscia vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, heeft vandaag bij BASF Antwerpen het proefproject duaal leren gelanceerd in de studierichting Chemische Procestechnieken. Bij deze nieuwe onderwijsvorm vindt meer dan de helft van de lestijd plaats op de werkvloer. Het pilootproject loopt in samenwerking met drie Vlaamse scholen en twaalf chemiebedrijven. Samen met ministers Hilde Crevits en Philippe Muyters beleefden een dertigtal leerlingen hun eerste schooldag in een chemiebedrijf.

De Vlaamse regering selecteerde de Se-n-Se-opleiding Chemische Procestechnieken als een van de studierichtingen die vanaf dit schooljaar starten met duaal leren. Chemische Procestechnieken is een theoretische en praktijkgerichte opleiding in het 7de jaar TSO (Secundair na Secundair) die leerlingen voorbereidt op het beroep van procesoperator, een veelgevraagd profiel in de chemiesector. Deze studierichting biedt dan ook heel wat kansen op de arbeidsmarkt en zag het aantal leerlingen op enkele jaren tijd meer dan verdrievoudigen.

In nauwe samenwerking met de scholen Don Bosco Haacht, PITO Stabroek en Sint-Carolus Sint-Niklaas, chemiebedrijven BASF en Monsanto, de Talentenfabriek en het sectorale vormingsfonds Co-valent ontwikkelde essenscia vlaanderen een lesprogramma met aangepast cursusmateriaal voor duaal leren in Chemische Procestechnieken. De klemtoon ligt hierbij vooral op leren op de werkvloer met een intensieve training van anderhalve week in het opleidingscentrum ACTA en drie doorgedreven stages van in totaal 15 weken bij een chemiebedrijf: de onderneming als klaslokaal. De leerlingen kunnen zo de leerstof toepassen binnen een hoogtechnologische en realistische werkomgeving waarbij ze aangepaste arbeidsattitudes verwerven.

“Duaal leren is een win-winsituatie voor de scholen, de leerlingen en de ondernemingen.”

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen

“Bij duaal leren is de eerste schooldag eerder een eerste werkdag, waarbij de leerlingen al meteen een voorsmaakje krijgen wat deze nieuwe en praktijkgerichte onderwijsvorm concreet inhoudt. Bij BASF geloven we al jaren in de troeven van werkplekleren. Zo verwelkomen we dit jaar 9 studenten duaal leren in Chemische Procestechnieken en daarbovenop nog eens 165 stagiairs. We zijn ervan overtuigd dat dit proefproject een succesverhaal wordt”, zegt Wouter De Geest, gedelegeerd bestuurder van BASF Antwerpen en voorzitter van essenscia.

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Dit schooljaar starten zo’n dertigtal scholen over heel Vlaanderen proefprojecten rond duaal leren in 6 studierichtingen. Volgend schooljaar wordt daar nog een richting aan toegevoegd. Tegelijkertijd leren op de werkvloer en op school biedt jongeren meer en betere kansen op een onderwijskwalificatie én op de arbeidsmarkt. Op deze 1 september kiezen tientallen jongeren bewust voor een duale opleiding. Ze gaan de uitdaging aan. Ik wil alle betrokken bedrijven, sectoren en scholen danken voor hun pioniersrol bij de praktische uitwerking van duaal leren.”

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters: “Op de werkvloer pikken jongeren snel competenties op die in de praktijk van pas komen, want naast essentiële theoretische kennis is praktische ervaring in heel veel beroepen minstens zo belangrijk. Daarom versterken we de rol van het bedrijfsleven in het vernieuwde stelsel en kijken we ook nauw toe op de kwaliteit van de werkplek. We willen van duaal leren en werken een echt volwaardige en gewaardeerde leerweg maken. Het enthousiasme van zowel ondernemers als onderwijs voor deze hervorming is groot. Ik geloof dan ook rotsvast in dit duaal leren en werken. Proefprojecten zoals ‘Schoolbank op de werkplek’ zullen ons praktische info opleveren om dit systeem op een goede manier uit te rollen over het hele onderwijs.”

essenscia vlaanderen zet naast duaal leren in Chemische Procestechnieken ook mee de schouders onder een proefproject duaal leren voor de kunststofverwerkende industrie dat eveneens vandaag van start gaat in de studierichting Mechanische Vormgevings-technieken. Dit is een initiatief van Plastics@Tielt in samenwerking met PlastIQ, VTI Tielt en 7 kunststofverwerkende bedrijven uit West-Vlaanderen. Tegen volgend schooljaar wil essenscia vlaanderen voor de farmasector in de regio Puurs een proefproject duaal leren opstarten in de studierichting Industriële Onderhoudstechnieken.

Duaal leren in Chemische Procestechnieken:

  • Deelnemende scholen: Don Bosco Haacht, PITO Stabroek, Sint-Carolus Sint-Niklaas
  • Deelnemende bedrijven: Agfa-Gevaert, BASF Antwerpen, Borealis, Covestro, Eastman Chemical Company, EuroChem Antwerpen, Evonik, Indaver, INEOS, INEOS Styrolution, Monsanto en SVEX (joint venture Indaver en Suez).

 

Meer nieuws

Richtlijnen

Premie kwalificerend werkplekleren

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli 2023 het besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en