Jobat: Chemiesector plukt vruchten van duaal leren

Het systeem van duaal leren en werken, dat vorig schooljaar als proefproject in een aantal studierichtingen werd gelanceerd, heeft in de chemiesector zijn deugdelijkheid al bewezen. Dit schooljaar zijn in de Se-n-Se studierichting Chemische Procestechnieken een veertigtal leerlingen in het systeem van start gegaan. De 25 van de eerste lichting zijn intussen allemaal in de sector aan de slag.

Lina Maes (20), afkomstig uit Beveren, is een van hen. Op 1 september begon zij als chemisch procesoperator bij BASF Antwerpen, het bedrijf waar ze ook stage liep. Nadat ze in de derde graad secundair al chemie had gevolgd, had ze de keuze tussen een klassiek opleidingsprogramma of het nieuwe duale onderwijstraject. Beide opleidingen bieden een gelijkwaardig diploma, maar bij duaal leren brengen leerlingen meer tijd door in een chemiebedrijf met drie doorgedreven stages van in totaal 15 weken. Lina koos bewust voor de praktijkgerichte onderwijsvorm.

Boeiend
“Het gaf mij veel meer uitdaging dan de klassieke opleidingen waarvan ik wist dat heel veel zou terugkomen dat ik al had gezien en waar de praktijk zich veel meer beperkt tot oefeningen in de klas. Door mee te draaien in een bedrijf kan je die theorie meteen toepassen in de realiteit. Ik wist dat dit mij veel meer zou motiveren dan op de schoolbanken te zitten. Dat we dan nog eens de ‘proefkonijnen’ waren, leek me ook wel uitdagend”, lacht de jongedame.

“Je gaat niet als compleet groentje aan de slag.”

Lina Maes, chemisch procesoperator BASF Antwerpen

 

“Je wordt op een heel andere manier voorbereid. Naast het feit dat je veel meer praktijk hebt, wat het boeiend houdt, heb je ook het voordeel dat je door langere tijd mee te lopen het reilen en zeilen binnen een bedrijf veel beter leert kennen en ervaart hoe het er in de ‘échte wereld’ aan toe gaat. Als je dan aan de slag gaat, moet je niet vanaf nul beginnen. Zo had ik ook het geluk dat ik in dezelfde afdeling aan de slag kon waar ik mijn stage heb gedaan. Je kent er de collega’s al beter en zij kennen jou. Je komt als het ware niet als compleet groentje binnen”, getuigt Lina. “Voor iedereen die al enige voorkennis heeft qua mechanica of chemie, kan ik dit daarom zeker aanraden”, zegt ze.

Win-win
Ook haar werkgever, BASF Antwerpen, is gewonnen voor het duaal leren. “We geloven sterk in de samenwerking tussen industrie en onderwijs en zetten daarom al heel wat jaren heel sterk in op werkplekleren. Jaarlijks bieden wij zo’n 175 stageplaatsen aan, in allerlei mogelijke vormen. Ongeveer eenvierde van de stagiairs kan hier achteraf effectief ook aan de slag. We vinden het bovendien belangrijk dat de praktijkervaring vroeg in het leertraject kan worden meegegeven zodat jongeren een weloverwogen, bewuste en positieve studiekeuze kunnen maken. Duaal leren sluit perfect bij die visie aan”, zegt Lieve Van Hasselt van de communicatiedienst van BASF Antwerpen.

“Zowel voor scholen, bedrijven als leerlingen is het een win-winsituatie. De scholen kunnen steunen op de infrastructuur en technologie van de bedrijven die zij niet hebben, de leerlingen kunnen de leerstof onder toezicht toepassen binnen een hoogtechnologische en realistische werkomgeving waarbij ze ook de juiste arbeidsattitudes verwerven op vlak van onder meer veiligheid, de omgang met collega’s en stiptheid. Het is duidelijk dat dit de inhoud van de opleiding versterkt en de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt verhoogt. Op die manier krijg je als bedrijf goed opgeleide kandidaten. Van de negen leerlingen duaal leren die bij ons stage liepen, zijn er zeven effectief aangenomen. Alle 25 leerlingen van de eerste lichting zijn trouwens allen in de sector aan de slag”, weet ze.

Meer richtingen
Het bedrijf wil daarom ook mee een lans breken om ook in andere studierichtingen het duaal leren verder te introduceren. “En niet alleen in beroepsopleidingen. We zijn overtuigd dat deze leervorm ook een echte meerwaarde biedt in sterke technische richtingen en zelfs het hoger onderwijs”, geeft Van Hasselt aan.

Ook bij sectorfederatie essenscia Vlaanderen denken ze daar zo over. “We willen deze vernieuwende onderwijsvorm ook introduceren in de kunsstofverwerkende en farmaceutische industrie. Zo hebben we in West-Vlaanderern al een proefproject lopen in de studierichting Mechanische Vormgevingstechnieken en hebben we dit schooljaar in samenwerking met Voka Mechelen een testproject opgestart in de studierichting Industriële Onderhoudstechnieken. Op termijn willen wij het systeem ook graag toepassen in het hoger onderwijs”, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen.

Vanaf september 2018 wordt het systeem van duaal leren en werken trouwens over heel Vlaanderen uitgerold en kan elke school die dat wil duaal leren aanbieden. Vorige week nog keurde de Vlaamse regering, op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters, hiervoor 50 studierichtingen in 14 studiegebieden in het beroeps- en technisch onderwijs goed.

 

Bron: Jobat

Meer nieuws

Richtlijnen

Premie kwalificerend werkplekleren

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli 2023 het besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en