klachtenprocedure

Niet tevreden ? Laat het ons weten!

1. Toepassingsgebied

Klachten met betrekking tot de uitvoering van de werkplekcomponent van een overeenkomst ter uitvoering van duale en andere alternerende opleidingen in een onderneming die erkend is door het Sectoraal Partnerschap Duaal Leren Chemie, kunststoffen en life sciences (hierna SP genoemd).

2. Algemene principes

 1. Klachten kunnen door verschillende actoren (leerlingen, bedrijven, mentoren, leerkrachten, ouders, sector,…) worden ingediend.
 2. Deze klachten worden bij voorkeur schriftelijk bezorgd aan Co-valent, het secretariaat van het SP.
 3. Klachten kunnen worden ingediend via de volgende kanalen:
  • E-mail: connect@co-valent.be
  • Per brief, ter attentie van: Co-valent VZW – Secretariaat SP chemie, kunststoffen & life sciences August Reyerslaan 80 1030 Schaarbeek
 4. Alle klachten worden administratief gecentraliseerd bij het secretariaat van het SP.
 5. Het secretariaat rapporteert over eventueel ontvangen klachten op elke vergadering van het SP. Deze overzichtslijst vermeldt alle klachten, ontvankelijk of niet, doorverwezen naar derden of niet.
 6. Het SP verbindt zich er toe om binnen 60 kalenderdagen op klachten te antwoorden.

3. Procedure

 1. De klacht komt binnen bij het secretariaat en wordt geregistreerd.
 2. De indiener van de klacht krijgt een bevestiging van ontvangst van de klacht.
 3. De klacht wordt onderzocht op zijn ontvankelijkheid:
  • Valt de klacht onder de bevoegdheid van het SP (zie toepassingsgebied)?
  • Is de indiener van de klacht een correcte belanghebbende?
 4. Indien de klacht niet ontvankelijk wordt geacht wordt de indiener hiervan ingelicht met vermelding van de reden van niet-ontvankelijkheid. Indien de klacht niet door het SP behandeld moet worden, wordt de klacht doorgegeven aan betrokken instantie: Onderwijs (onderwijs@vlaanderen.be), DWSE (werkplekduaal@vlaanderen.be). De indiener van de klacht wordt ingelicht over een eventuele doorverwijzing van zijn klacht.
 5. Indien de klacht wel door het SP behandeld wordt:
  • Het secretariaat verzamelt indien nodig extra informatie via mail, telefoon, gesprek met betrokkenen, bedrijfsbezoek, …
  • Naargelang de aard van de klacht wordt:
   • Een voorstel tot antwoord/besluit geformuleerd door het secretariaat en via mail voorgelegd aan de leden van het SP
   • De klacht ter bespreking doorverwezen naar de volgende vergadering van het SP waarop een antwoord/besluit wordt geformuleerd
  • De aanbrenger van de klacht wordt geïnformeerd over het besluit of actie naar aanleiding van zijn/haar klacht met vermelding van de motivering.
  • Beroep tegen het besluit van het SP naar aanleiding van een klacht kan door de indiener van de klacht worden aangetekend bij de Vlaamse Ombudsdienst.