“Duaal leren is een extra troef voor wie als proces operator aan de slag wil gaan”

De chemiesector draait op talent en goed opgeleide medewerkers. Roel De Vil, Site manager bij INEOS Oxide in Zwijndrecht, getuigt over hoe duaal leren een meerwaarde betekent voor chemiebedrijven.

“De chemiesector legt de basis voor het verdere dagelijkse leven. Wat wij produceren, wordt later verder gebruikt in de verwerkende industrie. Onze producten vormen de bouwstenen voor medisch materiaal, milieu-toepassingen, verzorgingsproducten, wagenonderdelen en nog zoveel meer. Om dit als sector te kunnen realiseren, zijn goed opgeleide mensen van onschatbare waarde. Zij vormen de sleutel tot onze productie.

In België bestaan verschillende studierichtingen waarmee je als procesoperator aan de slag kan, maar Chemische Procestechnieken is één van de weinige opleidingen die theorie en praktijk zo sterk koppelt.

In een klassiek zevende jaar Chemische Procestechieken zijn de jongeren zo’n 10 weken aanwezig bij het bedrijf. Hierdoor kunnen ze proeven van een eerste ervaring als procesoperator. Bij het duale traject zijn ze er 16 weken, wat het “leren op de vloer” veel intensiever maakt. Het spreekt voor zich dat er tijdens een langere stageperiode niet alleen meer gezien en gedaan kan worden, maar ook dat wat ze zien en doen veel verder uitgediept kan worden.

“De opleiding Chemische procestechnieken is sowieso een goede toegangskaart tot de chemie-industrie, maar duaal leren biedt daarbij een extra troef.”

INEOS is van bij de start mee in het traject van duaal leren gestapt, omdat we geloven in de kracht van de richting. Jongeren leren op de werkplek: ze zien hun theorie onmiddellijk toegepast in de praktijk en kunnen makkelijker verbanden leggen. De opleiding Chemische Procestechnieken is sowieso een goede toegangskaart tot de chemie-industrie, maar duaal leren biedt daarbij een extra troef.”

Meer nieuws

Richtlijnen

Premie kwalificerend werkplekleren

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli 2023 het besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en