Duale leerlingen Chemische Procestechnieken ontdekken leerwerkplekken via digitale beurs

Van 31 augustus tot en met 30 september kunnen leerlingen Chemische Procestechnieken die het duale traject volgen, kennismaken met meer dan 25 bedrijven uit de chemie en life sciences die leerwerkplekken aanbieden. Ze doen dat via een digitale beurs. Op dinsdag 7 september kunnen leerlingen live met de bedrijven in gesprek gaan via chat- en videochat. Via de digitale beursstanden van partnerorganisaties komen ze ook meer te weten over onder andere werken en opleidingen in de sector.

Bezoek de digitale beurs

Meer nieuws

Richtlijnen

Premie kwalificerend werkplekleren

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli 2023 het besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en