Intervisiedag Mentoren Duaal Leren

De sector vindt het belangrijk dat om bedrijfsmentor voldoende begeleiding en ondersteuning te bieden zodat zij hun taak ten volle kunnen opnemen. Op de jaarlijkse intervisiedag krijgen mentoren duaal leren de mogelijkheid om met collega-mentoren van gedachten te wisselen.

Dit jaar vindt de intervisiedag online plaats op woensdag 10 maart 2021 vanaf 9u tot 16u.

Programma

  • Inzicht in de laatste trends op vlak van duaal leren binnen de sector
  • Uitwisseling van ervaringen en kennis  met andere ‘duale’ mentoren uit bedrijven van de sector
  • Praktijkvoorbeelden en cases
  • Tips en technieken om met de uitdagingen van het mentorschap om te gaan
  • Gelegenheid om onder begeleiding van een trainer/expert antwoorden te vinden op eventuele vragen.

 

Opgelet: deze bijeenkomst is enkel bedoeld voor mentoren in het kader van duaal leren.

Je vindt via deze link meer detail over de intervisie-dag voor mentoren en de mogelijkheid om je in te schrijven. De verdere praktische gegevens worden een tiental dagen voor de start van de intervisiedag aan de ingeschreven deelnemers bezorgd.

Meer nieuws

Richtlijnen

Premie kwalificerend werkplekleren

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli 2023 het besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en