Kick-off duaal leren in Chemische Procestechnieken op 7 september

Naar goede gewoonte wordt er bij de start van het schooljaar een kick-off voor duaal leren in Chemische Procestechnieken. En dit jaar gaan we full option met:

  • Live kick-off op 7 september in BluePoint Antwerpen, hét moment waarop bedrijven en duale leerlingen elkaar kunnen leren kennen er er afspraken gemaakt worden voor het verdere matchingproces.
  • Online beursplatform van 1 tot en met 30 september waarop leerlingen in één oogopslag alle sectorbedrijven die stageplaatsen aanbieden, kunnen ontdekken en nuttige info raadplegen. Bekijk het op www.duaallerencpt.be

Meer nieuws

Richtlijnen

Premie kwalificerend werkplekleren

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli 2023 het besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en