“Mijn ploeg gaf me de kans om zelf veel te proberen”

Als leerling in de technische opleiding Chemische Procestechnieken volgde Rianne het duale opleidingstraject. Daarbij bracht ze een groot deel van haar tijd door bij chemiebedrijf Evonik, waar ze al snel de knepen van het vak leerde. We vroegen naar haar ervaring met duaal leren en haar huidige job als procesoperator.

Rianne, je bent een van de afgestudeerden van het Duaal Leren programma bij Evonik. Waarom heb je voor het programma gekozen en hoe ben je erin geslaagd om erin te komen?
Rianne: Ik heb voor het duaal leren gekozen, omdat ik al een sterke chemische achtergrond had. Ik had ook van meet- en regeltechnieken al een goede basis gekregen in mijn vorige jaren. Ik heb eveneens ondervonden dat ik makkelijker bijleer, als er de mogelijkheid is om het in praktijk te bekijken. Toen ik bij de school ging informeren naar de richting chemische procestechnieken, raadden zij mij ook het duale traject aan. Hiermee werd mijn keuze dus bevestigd.

Bij de start van het schooljaar werd er een beurs georganiseerd waarop alle bedrijven met een stageplaats voor een duale student aanwezig waren. Daar maakte ik kennis met Evonik en deed een sollicitatiegesprek. Na een week kreeg ik te horen dat ik mijn stage op Evonik mocht doen.

Kun je ons iets vertellen over de structuur of de inhoud van het programma? Wat maakt het bijzonder, wat is het verschil met een “normale” studie?
Rianne: Het opvallendste verschil met de gewone studie is de hoeveelheid stage. Bij het duale traject zijn er 15 weken stage voorzien, bij het klassieke traject zijn dat slechts 10 weken. Er wordt dus verwacht dat er meer in zelfstudie gebeurt. Deze zelfstudie wordt wel ondersteund door opdrachten die je tijdens de stage moet maken. Hierdoor leer je als student de theorie snel aan de praktijk koppelen. Bij het klassieke traject wordt alle theorie op school geleerd en is de stage een goede kennismaking met de job en het werken in shift.

Wat vond je het leukst tijdens het doorlopen van het programma? Wat is je meest opwindende herinnering die je bijgebleven is?
Rianne: Ik ben blij dat mijn ploeg mij de kans gaf om veel te proberen. Zo heb ik zelfs al een keer in gaswerkpak met ademlucht mogen werken. Voor de eerste keer is dat een hele ervaring. Ook heb ik enkele keren mee mogen sleutelen, zoals bijvoorbeeld een blindflens vastzetten.

Daarnaast was het ook een hele eer om door Evonik gevraagd te worden voor een interview met Jinnih Beels, Antwerpse Schepen van Onderwijs. Het thema van dat interview was duaal leren.

Dat klinkt geweldig! Maar laten we eerlijk zijn: waren er obstakels die je moest overwinnen? Zo ja, hoe heb je dat gedaan?
Rianne: Uiteraard waren er enkele obstakels. In het begin had ik een beetje schrik dat ik me als vrouw extra zou moeten bewijzen. Gelukkig was dit totaal niet het geval. Ook de theorie aan de praktijk koppelen was in het begin lastiger dan verwacht. De schooltheorie bekijkt elk toestel apart. In de praktijk zijn er vaak toestellen aan elkaar gekoppeld of wordt een variant op een toestel gebruikt. Na uitleg van een van de operators en de situatie eens rustig bekijken kwam ik daar ook altijd wel uit.

Hoe belangrijk zijn voor jou, als afgestudeerde die nu bij Evonik werkt, de carrière- of doorgroeimogelijkheden?
Rianne: Voor mij is de mogelijkheid om te kunnen doorgroeien naar een hogere functie belangrijk. Ik daag mezelf al van kleins af uit om meer te weten en te kunnen. Een hogere functie halen is dan een bevestiging dat ik genoeg bijgeleerd heb. Als de mogelijkheid om meer te bereiken er niet is, zou ik al snel op zoek gaan naar een andere uitdaging.

Hoe ziet een typische werkdag bij Evonik er voor jou uit?
Rianne: Een dag op Oxeno start met het lezen van het shiftboek. Hier is alle info over de voorbije dagen in te vinden. De belangrijke mails die toegekomen zijn worden hier ook aan toegevoegd, zodat iedereen zeker op de hoogte is. Dan wordt het werk verdeeld. Een van de operators doet het labo en de andere verdelen de controlerondgangen. Wie het labo doet gaat de stalen nemen en, in het weekend of met de nacht, doe je er zelf analyses op. Tijdens weekdagen leg je de stalen klaar voor de laboranten.

Als je een controlerondgang gaat doen, vul je de belangrijke waardes in op het registratieblad. Tijdens deze rondgang kijkt je ook alles na op lekken. Ook verwacht men dat er een melding gemaakt wordt van een waarde die afwijkt tegenover andere dagen. Elke ploeg krijgt ook een installatiedeel toegewezen dat proper gehouden moet worden. Zo is het veiliger en zijn lekken duidelijker merkbaar. Ook worden er geregeld (veiligheids-)meetings gehouden waarop iedereen opmerkingen kan geven of verbeteringen voorstellen.

Meer nieuws

Richtlijnen

Premie kwalificerend werkplekleren

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli 2023 het besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en