Nieuwe lichting procesoperatoren maakt kennis met 30 chemie- en farmabedrijven

Zo’n 130 leerlingen in Chemische Procestechnieken van 9 verschillende scholen uit heel Vlaanderen hebben deelgenomen aan de zesde editie van de Kick-off Chemische Procestechnieken in BluePoint Antwerpen. Daar konden ze kennismaken met maar liefst 30 bedrijven uit de chemie en farma die leerwerkplekken en stageplaatsen aanbieden voor toekomstige procesoperatoren. Dit gebeurt onder meer via het onderwijssysteem van duaal leren waarbij zowat de helft van de lestijd plaatsvindt op de werkvloer. Dit schooljaar zullen in totaal bijna 160 leerlingen deze TSO-studierichting volgen. Dat zijn er zo’n 15% meer dan vorig schooljaar.

De Kick-off Chemische Procestechnieken is een jaarlijks initiatief van essenscia en de vakbonden met financiële steun van het sectorale vormingsfonds Co-valent en de Vlaamse Overheid via het sectorale partnerschap duaal leren.

Meer nieuws

Richtlijnen

Premie kwalificerend werkplekleren

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli 2023 het besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en