Recordaantal studenten kiest voor duaal leren in Chemische Procestechnieken

De STEM-studierichting Chemische Procestechnieken in het 7de jaar TSO breekt dit schooljaar alle records. Met 221 studenten ligt het inschrijvingsaantal 34% hoger dan vorig schooljaar en in vergelijking met tien jaar geleden gaat het zelfs om meer dan een verviervoudiging. Ook het aantal leerlingen dat binnen deze opleiding voor duaal leren kiest, zit fors in de lift. Met 113 zijn ze, ofwel een stijging met liefst 71% tegenover de 66 duale leerlingen vorig schooljaar. Chemische Procestechnieken is een eenjarige praktijkgerichte studie die jongeren voorbereidt op de job van procesoperator, een veelgevraagd profiel in de chemie- en farma-industrie. Ook in coronatijden blijven sectorbedrijven zich inspannen om jongeren via intensieve stages op te leiden op de werkvloer.

De Se-n-Se-studierichting Chemische Procestechnieken – Se-n-Se staat voor Secundair na Secundair of het vroegere 7de jaar TSO – was in september 2016 een van de zeven studierichtingen in Vlaanderen die als eerste gestart zijn met duaal leren. Dat is een praktijkgerichte onderwijsvorm waarbij zowat de helft van de lestijd plaatsvindt in een bedrijf. Zo ontwikkelen leerlingen vaardigheden op school en krijgen ze de kans om al doende te leren op de werkvloer in een hoogtechnologische en realistische werkomgeving.

Springplank naar een job

Dit schooljaar starten 221 leerlingen in Chemische Procestechnieken, veruit het hoogste aantal ooit. Daarvan kozen er 113 voor duaal leren en 108 voor het klassieke opleidingstraject. Het gaat om voorlopige cijfers omdat de inschrijvingsperiode in bepaalde scholen nog niet is afgesloten. Deze zeer specifieke opleiding wordt intussen in 10 scholen in Vlaanderen aangeboden, waarbij avAnt Antwerpen en PTS Boom nieuwkomers zijn. Voor heel wat leerlingen is Chemische Procestechnieken een springplank naar een job als procesoperator.

Online op zoek naar stageplaats

Bedrijven stellen alles in het werk om met respect voor de geldende coronamaatregelen toch voldoende werkplekken voor duaal leren te kunnen aanbieden. Om leerlingen te helpen een geschikte stageplaats te vinden, organiseert sectorfederatie essenscia vlaanderen, samen met de sociale partners en het sectorale vormingsfonds Co-valent, vandaag een digitale kick-off waar studenten en bedrijven via een online beursplatform met elkaar kunnen kennismaken. De hele dag is er de kans om digitaal met elkaar te (video)chatten en live infosessies te geven.

“De stijging van het aantal studenten in Chemische Procestechnieken tegenover vorig schooljaar is spectacualair. Dit wijst op een verhoogde aantrekkingskracht van de chemie- en farmasector.”

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen: “Tien jaar geleden was het aantal studenten in Chemische Procestechnieken alarmerend laag, met 51 leerlingen. Door een goede samenwerking tussen scholen en bedrijven, de resolute inzet op praktijkgericht onderwijs via duaal leren en de blijvende vraag naar technisch geschoolde medewerkers is er een duidelijke trendbreuk gerealiseerd. De stijging tegenover vorig schooljaar is spectaculair. Dit wijst ook op een verhoogde aantrekkingskracht van de chemie- en farmasector. Jongeren ontdekken dat dit een sector is die een cruciale rol speelt in de klimaatuitdaging en de aanpak van het coronavirus. Het is een sector van de toekomst die ook in moeilijke economische omstandigheden heel wat jobkansen en doorgroeimogelijkheden biedt.”

Deelnemende scholen: avAnt Antwerpen, Don Bosco Haacht, Don Bosco Hoboken, PITO Stabroek, PTS Boom, Sint-Carolus Sint-Niklaas, Sint-Jozefinstituut Bokrijk, Stella Maris Merksem, Technisch Heilig-Hartinstituut Tessenderlo en Tuinbouwschool Melle.

Deelnemende bedrijven: Agfa-Gevaert, BASF Antwerpen, Bayer, Borealis, Chevron Phillips, Covestro, Datwyler Pharma Packaging, Eastman, EuroChem, Evonik, ExxonMobil, INEOS Oxide, Imerys, INEOS Styrolution, JSR Micro, LANXESS, Nippon Shokubai, Prayon, Sanofi, Trinseo, Valtris en Vynova. Bij bepaalde bedrijven gaat het om meerdere productievestigingen op verschillende locaties.

  • Online beurs duaal leren via duaallerencpt.be. De beurs loopt tot en met 25 september.

Meer nieuws

Richtlijnen

Premie kwalificerend werkplekleren

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli 2023 het besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en