Richtlijnen in het kader van het coronavirus

Ondernemingen die de komende weken nieuwe overeenkomsten voor de uitvoering van alternerende opleidingen (OAO’s, SAO’s en deeltijdse arbeidsovereenkomsten in duaal leren, DBSO en Leertijd) sluiten of lopende overeenkomsten hervatten, raadplegen het best vooraf de voorwaarden op de website van SYNTRA Vlaanderen.

Na overleg met de RVA is uitgeklaard dat ook ondernemingen die geconfronteerd worden met tijdelijke werkloosheid nieuwe overeenkomsten mogen sluiten als de overeenkomst – zoals de bedoeling ervan – bestaat in het aanleren van competenties.

Op de website vindt u verder nog alle relevante en actuele informatie in het kader van het coronavirus terug.

  • Een samenvatting van de richtlijnen voor de lescomponent bij de verschillende pandemieniveaus.
  • Richtlijnen voor de opmaak van het opleidingsplan en uurrooster.
  • Vaak gestelde vragen

Meer nieuws

Richtlijnen

Premie kwalificerend werkplekleren

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli 2023 het besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en