Tijdelijke verhoging en verruiming stagebonus voor ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden schooljaar 2020-2021

Om het duaal leren op koers te houden, is het van belang dat er voldoende duurzame leerwerkplekken zijn, ook tijdens deze coronapandemie. De Vlaamse Regering heeft daarom, na adviezen van de SERV, van de VLOR, van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, en van de Raad van State definitief beslist om een tijdelijke verhoging en verruiming in te voeren van de stagebonus voor ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021.

Die tijdelijke verhoging moet ondernemingen aanmoedigen die zich ondanks de coronacrisis nog altijd inzetten om in een werkplek en begeleiding voor leerlingen te voorzien. De extra stagebonus komt bovenop de bestaande stagebonus en kent meer soepele toekenningsvoorwaarden.

Alle ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden voor minstens 3 maanden krijgen een (bijkomende) vergoeding van 1000 euro, ongeacht de leeftijd van de jongere. Bovendien vervalt ook het maximum aantal premies dat de onderneming kan krijgen per jongere.

Verdere details zijn terug te vinden op de website van de Vlaamse overheid.

Meer nieuws

Richtlijnen

Premie kwalificerend werkplekleren

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli 2023 het besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en