Update richtlijn voor opstarten en hervatten van overeenkomsten

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

De maatregelen om het coronavirus in te dijken hebben vorig schooljaar een grote impact gehad op het verloop van de les- en werkplekcomponent in duaal leren, DBSO en leertijd. Dat het virus nog niet verdwenen is, is ondertussen duidelijk. Ook het komende schooljaar kunnen de gevolgen zich dus nog laten voelen. Daarom werden er specifieke richtlijnen gepubliceerd voor het opstarten en hervatten van overeenkomsten.

U kunt de nieuwe richtlijnen raadplegen op de website van Syntra Vlaanderen.

Meer nieuws