Verlenging herfstvakantie geldt ook voor studenten duaal leren

In het kader van de verscherpte coronamaatregelen heeft de Vlaamse regering beslist om de herfstvakantie uit te breiden tot en met woensdag 11 november. Dit betekent dat leerlingen duaal leren in deze verlengde schoolvakantie niet naar de werkplek en niet naar de les op school moeten. Deze periode wordt beschouwd als onbetaalde vakantie.

Alle informatie met betrekking tot de schoolvakantieregeling vindt u in de infofiches Vakantieregeling OAO en Vakantieregeling SAO.

Voor meer informatie over de coronamaatregelen kunt u terecht op de website van Syntra Vlaanderen.

Meer nieuws

Richtlijnen

Premie kwalificerend werkplekleren

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli 2023 het besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en